GDPR Privacy Policy

Polityka prywatności RODO

Nasza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 20 sierpnia 2023 roku.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji Użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, jak prawo go chroni.

Używamy danych osobowych użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez TermsFeed GDPR Privacy Policy Template.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

 • "Konto" oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi lub jej części.

 • "Firma" (określana w niniejszej Umowie jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasze") odnosi się do Healing Shilajit
  Dla celów RODO, Firma jest Administratorem Danych.
 • "Kraj" odnosi się do Polski.

 • "Pliki cookie" lub "ciasteczka" to małe pliki, które są umieszczane na komputerze użytkownika, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej witryny.

 • "Administrator Danych", dla celów RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 • "Urządzenie" oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • "Dane osobowe" to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  Dla celów RODO, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź więcej czynników związanych z tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.
 • "Usługa" odnosi się do Strony internetowej.

 • "Usługodawca" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów RODO dostawcy usług są uważani za podmioty przetwarzające dane.

 • "Dane dotyczące użytkowania" odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • "Strona internetowa" odnosi się do serwisu Healing Shilajit, dostępnego pod https://healingshilajit.pl

 • "Użytkownik" oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.
  Zgodnie z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Użytkownik może być określany jako Podmiot Danych lub jako Użytkownik, ponieważ jest osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników


Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Nr telefonu

 • Adres pocztowy

 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.


Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.


Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Usługę lub gdy uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może korzystać z plików cookie.
 • Znaczniki pikselowe Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako czyste gify, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).
Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Niezbędne pliki cookie

  Typ: Pliki cookie sesji
  Administrowane przez: Nas
  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowane przez: Nas
  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowane przez: Nas
  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.
 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowane przez: Strony trzecie
  Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu w Witrynie i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego odwiedzającego. Dzieje się tak, ponieważ zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem używanym do uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.

 • Zarządzanie Kontem Użytkownika: zarządzanie rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą zapewnić mu dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla zarejestrowanego użytkownika.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby skontaktować się z Użytkownikiem: W celu skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.


 • Dostarczanie użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.

 • Zarządzanie żądaniami użytkownika: Obsługa i zarządzanie żądaniami Użytkownika kierowanymi do nas.

 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się przechowywane przez nas Dane osobowe użytkowników naszego Serwisu.


 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.


Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
 • Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane Użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania Użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych Użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i zasad prawnych.
Spółka będzie również przechowywać Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

 

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Informacje Użytkownika, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową użytkownika, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.
Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi zgodę Użytkownika na takie przekazanie.
Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Spółka powiadomi Użytkownika, zanim jego Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do

 • Przestrzegania obowiązku prawnego ochrony i obrony praw lub własności Spółki
 • Zapobiegania lub badania możliwych wykroczeń związanych z Usługą ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub społeczeństwa
 • ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika. Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o aktywności użytkownika w naszym Serwisie zgodnie z ich Polityką Prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich takich wiadomości, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Prywatność zgodnie z RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

In any case, the Company will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Prawa użytkownika wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do poszanowania poufności Danych osobowych Użytkownika i zagwarantowania mu możliwości korzystania z przysługujących mu praw.
Użytkownik ma prawo, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i przepisami prawa, jeśli przebywa na terenie UE, do:
 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika. W miarę możliwości użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli użytkownik nie jest w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, powinien skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Umożliwia to również użytkownikowi otrzymanie kopii przechowywanych przez nas jego danych osobowych.
 • Żądanie poprawienia przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na jego temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika. Prawo to przysługuje w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest uzasadniony interes, a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania.
 • Żądanie przekazania danych osobowych użytkownika. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Wycofanie zgody. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie jego Danych osobowych. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić mu dostępu do określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych wynikających z RODO

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości. Jeśli użytkownik złoży wniosek, dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć mu tak szybko, jak to możliwe.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.
Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.
Poinformujemy użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" u góry niniejszej Polityki prywatności.
Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności można się z nami skontaktować:

 • Odwiedzając tę stronę w naszej witrynie internetowej: https://healingshilajit.pl
 • Wysyłając nam wiadomość e-mail: himalayanhealingpoland@gmail.com